Överlägg

Riktigt arbete – vad är det idag?

Torka, nödslakt, skogsbrand.

Den här sommaren har vi fått smaka på maktlöshet på ett sätt vi ofta är förskonade ifrån. Att “det” inte går att fixa. Att vi inte har några garantier för det mest grundläggande: trygghet och mat på bordet.
Och det har blivit tydligt hur beroende vi är av dem som arbetar med vår mat och vår trygghet. Det hjälper inte att ha hög näthastighet när det inte finns något att beställa. Ingen efterfrågar 140 polska “influencers” när landet står i lågor.

Och här sitter jag och skriver. Medveten om och tacksam över andras arbete för att jag ska kunna leva. Men också med en liten gnagande känsla av att stå bredvid, att inte bidra. Det är utgångsläget för de utlovade tankarna om reikiprincipen: Idag utför jag mitt arbete hederligt och ansvarsfullt.

Ibland väljer jag en annan möjlig tolkning av principen: Idag utför jag mina sysslor med närvaro och engagemang. Principen gäller inte bara lönearbete, utan allt vi arbetar med. Och orden “hederligt och ansvarsfullt” kan lura människor (som mig) att tänka att man alltid måste jobba hårt som attan – det om något måste väl vara ansvarsfullt?! I själva verket kan det mest ansvarsfulla vara att säga nej till jobb där kraven är orimliga och risken att orsaka skada för sig själv eller andra är för stor.

För visst håller ni med om att vi idag snarare lider av överarbete än lathet? Men eftersom de flesta av oss jobbar med saker som kan kännas perifera när skogen brinner ner och säden torkar bort kan vi ändå drabbas av en känsla av onyttighet, att inte riktigt vara med i matchen. Dessutom står vi inför en gigantisk omställning: vi kommer ha för lite arbete – det räcker inte till alla! Datorerna gör jobben bättre och snabbare än vi. Hederligt arbete kanske blir en raritet. Mitt i den här samhällsförändringen står vi med vårt behov av att arbeta. Vi vill bidra, bli tagna i anspråk. Vi behöver försörja oss. Vi vill känna arbetets meningsfullhet – även när vi inte lönearbetar eller när jobbet faktiskt inte känns viktigt.

Meditation och reflektion gör oss mer grundade och mer närvarande i vårt liv som det ser ut just nu. För mig har reikin och dess principer blivit en ständig och öm påminnelse: idag kan jag ge utrymme för tacksamhet och glädje, idag får jag släppa oro och ilska. Och idag arbetar jag hederligt och ansvarsfullt. Så gott jag kan. Med respekt för mig och andra. Med varsamhet om våra gemensamma resurser. Med en genuin önskan om att få bidra, att vara medskapare i vår värld. Med den arbetsuppgift som ligger framför mig just nu. Oavsett hur stor eller liten den är. Oavsett vad jag får betalt.
Och jag gör det faktiskt för min egen skull.

Idag utför jag mitt arbete hederligt och ansvarsfullt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *