Överlägg

Reiki som meditation

(Utdrag ur Vi är inte på väg någonstans)

Reiki healing är min mest använda väg in i stillhet. Jag sitter gärna en stund i gassoställning och visualiserar att universums ljus strålar genom mig. Ibland lägger jag händerna någonstans på kroppen där det känns oroligt eller eländigt, och önskar det bästa möjliga för mig just nu. På så sätt har reikin kommit att bli en meditationsform för mig.
Reiki-traditionen är en hel filosofi. Det finns fem principer som är grundläggande. Egentligen räcker de gott för ett helt livs reflektion och mognad. Översättningarna varierar något, så här brukar jag formulera dem:

Bara idag släpper jag min oro.
Bara idag släpper jag min ilska. 
Idag uppfyller jag mig med tacksamhet.
Idag utför jag mitt arbete med engagemang. 
Idag ler jag mot dem jag möter.

Varje dag får jag sätta mig i min tystnad, aktivt vända mig bort från oro och ilska och istället fokusera på tacksamhet och förbereda mig på att gå ut i världen med tjänstvillighet och vänlighet. Det finns en otrolig potential i dessa enkla ord. Ibland behöver jag eller någon i en meditationsgrupp justera orden i principerna något. Kanske är det för mycket begärt att släppa sin oro för hela dagen, då kan man pröva “just nu släpper jag min oro”. Eller kanske “idag vilar jag från min ilska”, för det kan hända att man blivit så pass arg att det tar några veckor att komma över det. Eller år.. Det är ok, huvudsaken är att man skapar en liten glipa mellan vad jag är och vad jag känner just nu. Om jag kan släppa oro och ilska en stund, då finns bevisligen något annat kvar, som också är jag. En annan möjlig upplevelse.

Tacksamheten är det positiva valet. För att kunna släppa oro och ilska lägger jag min uppmärksamhet på det jag är tacksam över och förstärker det. Det kan vara små saker, som att jag fick den där första, godaste koppen kaffe i morse till exempel. Eller det kan vara något helt opersonligt, jag kan gå in i tacksamhet över solen och regnet. Jag kan aktivera tacksamhet över något som står i kontrast till det jag oroar mig för eller är frustrerad över. När en relation är svår kan jag lägga tacksamhet över en annan relation som är stödjande och glädjerik just nu. 

Strofen om arbete behöver vi vara lite försiktiga med i vårt prestationsinriktade samhälle där så många blivit sjuka av stress och bristande återhämtning. Ibland byter jag ordet arbetet mot sysslor, för att principen inte ska bli synonym med att vi måste anstränga oss hårdare på vårt lönearbete. Allt arbete vi gör förtjänar vårt engagemang, så klart gäller det lönearbetet för dem som arbetar men också att putsa sina skor, göra sitt träningsprogram, steka sin korv, placera sina pengar, kompostera trädgårdsavfallet, byta blöjor.. Vårt “arbete” är helt enkelt den uppgift som ligger framför oss precis nu. Att gå in i den med engagemang betyder inte att pressa oss att prestera bättre eller mer utan att vara närvarande i det vi gör.

Att möta människor med ett leende kan också vara en utmanande tanke. En del dagar känns det helt enkelt inte som om man har något leende på lager. Det går att spjälka ner även den här principen, till exempel genom att tänka idag ska jag le mot den första personen jag möter, sen får jag “ledigt”. Under en period när jag hade det väldigt jobbigt märkte jag att jag bara klarade av att le mot barn. Då gjorde jag det. Jag tolkar principen som att vi ska påminna oss om och eftersträva ett vänligt, öppet sinnelag, inte att vi ska tvinga oss att le när det inte känns bra.

Eftersom jag är övertygad om att det jag engagerar mig i förstärks så känns det bra att om och om igen meditera över reiki-principerna. Naturligtvis går min förmåga att leva enligt principerna upp och ner, eftersom livet går upp och ner och det händer saker som gör mig orolig, arg eller splittrad. Men över tid är det som att ha tillgång till några volymknappar, där jag kan skruva ner oro och ilska lite grann, och skruva upp tacksamhet, närvaro och öppenhet. 

Här kommer tre dikter som bygger på principerna. Två av dem finns i Vi är inte på väg någonstans, ett manus som jag hoppas ska bli en bok så småningom. Låna gärna orden till din egen meditation eller när du leder en grupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *