Överlägg

Reiki-kurser

Nästa planerade retreat är 18-20 september. 28 maj startar en serie webbseminarier kring reikins levnadsprinciper.

Reiki healing är en japansk metod för att hela sig själv och andra, och den funkar på både kropp och själ. I reiki-traditionen mediterar vi över fem levnadsprinciper:
Bara idag släpper jag min oro.
Bara idag släpper jag min ilska. 
Idag uppfyller jag mig med tacksamhet.
Idag utför jag mitt arbete med engagemang. 
Idag ler jag mot dem jag möter.

Webinarier

Principerna är en fantastisk skatt! Under juni månad testkör jag en webbutbildning om principerna och hur vi kan använda dem i vår meditation.

Det blir fem träffar, en för varje princip, på torsdagskvällarna med start 28 maj. Vi börjar med en kortare meditation. Sen kommer jag hålla en introduktion kring principen i vardagen.
Vid varje tillfälle blir det också någon form av sharing eller övning i par, så du behöver sitta med en dator/mobil/padda med mick och kamera. Naturligtvis kan man också delta två personer från samma rum, om ni inte är rädda för att smitta varandra.
Vi avslutar med en längre meditation över principen och lägger helande över principen i våra liv.
Varje träff håller på cirka 45-60 minuter. Priset för den här testrundan bli 350 kronor.
Ni som redan är reikimasters och yrkesverksamma får ett diplom för fördjupningskurs inom principerna. Kursen kvalar också in under beteckningen Stresshantering, så det går fint att använda sin friskvårdspeng, jag finns på actiway. Anmälan via mejl: sigrid.renklint@gmail.com

Reiki-retreat

Under reiki-retreaten arbetar vi med helande med fokus vi på principerna och egen meditation. Vi kommer att arbeta med guidade meditationer, enkla samtalsövningar och healing. Du behöver inte ha gått andra kurser inom reiki förut, jag kommer att vägleda genom alla övningar. Det här är inte en vanlig reiki-kurs, men överlappar delvis Reiki 1. Om du vill kan du plussa på en eller två kvällar och få hela Reiki 1, med initiering och diplom.

Det är svårt att planera kursverksamhet nu när vi hela tiden måste förhålla oss till smittrisk. Min plan är att erbjuda en reiki-retreat med fast partner 18-20 september. Då gör vi individuella övningar med säkerhetsavstånd och alla övningar som kräver fysisk närhet med den samarbetspartner man anmält sig tillsammans med. Kursen hålls i Västerås. Mer information kommer, men kontakta mig gärna om du har frågor eller är intresserad av att delta. sigrid.renklint@gmail.com